השתלת תאי גזע בשחלות - ל.ב. הפריה חוץ גופית

השתלת תאי גזע בשחלות

השתלת תאי גזע בשחלות

מדענים מסין הראו שהשתלת תאי גזע משחלות של עכברות צעירות בריאות לשחלות של עכברות עקרות על רקע כשל השחלות, גרמה ליצירת ביציות ואף המלטות בעכברות אלו.

תאי הגזע בודדו מעכברה צעירה, גודלו בתרבית במעבדה, והושתלו בשחלות של עכברות שאין להן פעילות שחלתית.

לאחר כ 5 – 8 שבועות, 32 עכברות זווגו עם זכרים ומהן 27 עכברות ילדו צאצאים.

בדיקות גנטיות הוכיחו שהצאצאים מקורם מתאי הגזע.

למרות שעדיין רחוקה הדרך לטיפול בנשים עקרות על רקע חוסר בביציות בשלות, מחקר זה נותן תקווה לאפשרות של טיפול בנשים עם כשל שחלתי בעתיד.

 

להיתקשר

דילוג לתוכן