תהליכים במעבדה להפריה חוץ גופית - ל.ב. הפריה חוץ גופית

תהליכים במעבדה להפריה חוץ גופית

לאחר השאיבה מועבר נוזל הזקיקים, שבתוכו נמצאות הביציות, אל המעבדה בתוך מבחנות.

הביולוגים מחפשים את הביציות תחת מיקרוסקופ, והן מועברות לצלוחיות עם נוזל הנקרא מדיום, המכיל את כל שצריך לחיות תאים. תהליך ההפריה הרגיל מתרחש לאחר הדגרת הביציות עם זרע בתנאים מיוחדים במעבדה. שמים כמות זרע רבה סביב הביציות ולמחרת בודקים לאיזו ביצית חדר זרע בודד.

כאשר במיקרוסקופ המעבדה רואים שזרע חדר הדבר נקרא הפריה. אחוז ההפריות של מספר הביציות שנשאבו הינו 70% – 80%.

שיטות נוספות המבוצעות במעבדה:

מיקרומניפולציה – מכונה ICSI, שהן ראשי תיבות של החדרת זרע בודד לתא הביצית. הדבר נעשה כאשר הזרע הוא באיכות וכמות פחותים מהרגיל. החדרת הזרע נעשית תחת מיקרוסקופ מיוחד שבו יש מחטי הזרקה מיקרוסקופיים.

הנצה – Assisted hatching, פירוש הדבר לטפל במעטפת העובר על-ידי גרימת "חור" במעטפת על-ידי לייזר או חומר כימי או בפעולה מכאנית, וזאת כדי לזרז השרשה של העובר ברחם.

PGS – בדיקת עובר בן 5 ימים להתפתחותו על מנת לבדוק תקינותו הגנטית. מקפיאים שוב את העובר ומחזירים במחזור אחר לאחר קבלת התוצאות.

PGD –  בדיקת נשאות העובר למחלות גנטיות שיש אצל הורה אחד או אצל שני ההורים. ביום 3 נלקח תא מהעובר לבדיקת הנשאות. רק עוברים תקינים מוחזרים לרחם.

מבוצע מעקב אחרי הטכניקות האלה, ואין עדויות ממשיות של עליה בסיכון לילודים בגינן.

טכניקות אלו עדיין מוגדרות על ידינו כניסיוניות ויש דעות לכאן ולכאן.

 

להיתקשר

דילוג לתוכן