תיירות פריונית - ל.ב. הפריה חוץ גופית

תיירות פריונית

תיירות פריונית הינה תופעת נסיעה של זוגות לחו"ל על-מנת לבצע טיפולי פוריות, והיא נקראת כך היות והשהות בחו"ל כוללת גם ביקור בארץ שבה מבוצע הטיפול. התיירות הפריונית כוללת בעיקר תרומת ביציות ופונדקאות.

בנושא זה נערכו מחקרים, ובכנסים שהתקיימו החוקרים מדווחים על מספר בעיות בהיבט הטיפולי, הכלכלי והאתי. החוקרים מציינים כי נסיעה של זוגות לארצות שלא קשורות עם הביטוח הרפואי וללא ידיעת השפה המדוברת בהן גורמת לחץ רב, אשר עלול לפגוע בתוצאות הטיפול.

במקרים רבים הטיפולים מתבצעים במרפאות פרטיות, שאין להן תו תקן קרדיטציה אירופאית, ואין עליהן פיקוח הדוק של רשויות הבריאות באותה המדינה, ולפיכך, אין אפשרות לדעת את טיב ואיכות המרפאה והטיפולים שמתבצעים בה. איכות הטיפול והצוות הרפואי בארצות אלה לא מוכרים לזוגות המטופלים, והם  נאלצים לסמוך על חוות דעת ועל נתונים שנמסרים להם. החוקרים מדגישים כי היות ומדובר בעניינים כלכליים, המרפאות בחו"ל יכולות להטיל על המטופלים גם הוצאות טיפוליות הנוצרות בדרך.

עוד מדווחים החוקרים כי מסיבות כלכליות המרפאות הפרטיות מעדיפות את התיירות הפריונית, ולכן הן מפנות אליה משאבים ניכרים ומזניחים את הזוגות המקומיים. במספר מקומות בעולם, וגם בישראל, מעדיפים להחזיר את הטיפול בבעיית הפריון לארץ המוצא של הזוגות, על-ידי הבאת ביציות או עוברים טריים או קפואים. גישה זו משפרת מאד את תוצאות הטיפול בכך שהיא משפרת באופן ניכר את איכות הטיפול ומפחיתה את המתח בו נמצאים המטופלים, וכן מגבירה את השיקוף הטיפולי ומוזילה מאד את עלויות הטיפול. הזוגות מטופלים במסגרת הביטוח הרפואי שלהם וסומכים על הצוותים המקומיים.

 

להיתקשר

דילוג לתוכן