חידוש בנושא בדיקת עוברים לפני החזרתם לחלל הרחם - ל.ב. הפריה חוץ גופית

חידוש בנושא בדיקת עוברים לפני החזרתם לחלל הרחם

חידוש בנושא בדיקת עוברים לפני החזרתם לחלל הרחם

Pre-Implantation Genetic Screening) PGS)

זהו סקר גנטי טרום השרשתי שקיים מאז שנות ה- 90.

הסקר בוצע בטכניון בטכניקה שסוקרת מספר מצומצם של כרומוזומים. שיטה זו הוכחה כלא יעילה במספר רב של מחקרים. בנוסף, בקבוצת גיל של נשים מבוגרות והפלות חוזרות או כשל בהשרשה, השיטה גרמה לירידה במספר לידות החי.

בשנים האחרונות החלו לבצע את הבדיקה מתא שמקורו מעוברים בני 5 ימים הנקרא בלסטוציסט. שיטה זו טובה יותר ומשתמשת בטכניקות טובות יותר לבדיקת כרומוזומים. גם תוצאות לידות החי היו טובות. שיטה זו עשויה, בעתיד, לסייע בהפחתת שיעורי ההריונות מרובי העוברים, אם יוחזר רק עובר טוב אחד שנבדק. עדיין לא הוכח באופן ברור שהשיטה הזאת משפרת לידות החי באף קבוצה של מטופלות, למרות מחקרים שהראו תוצאות טובות.

יש מקום לעדכן מטופלים בדבר קיום שיטה זו, אך יחד עם זאת יש להבין שעלות הבדיקה הינה גבוהה, ולא בטח שבכך ישתפרו סיכויי לידות החי בסופו של התהליך.

יש לעקוב במרווח זמן מהן התוצאות ומה מתקדם לגבי השיטה והאם יעילותה מוכחת.

 

להיתקשר

דילוג לתוכן